hlavné menu

 • Tancovanie s Jankou

  Ďakujeme Janke za super tancovanie

 • ZBER PAPIERA

 • Deň matiek 3.A.

 • Deň matiek ŠKD 1.B.

 • Deň matiek 2.B.

 • Deň matiek 6.oddelenie

 • Deň matiek ŠKD

 • Deň matiek 1.A.

 • Ďakujeme!

  Finančné prostriedky získané z grantovému programu „Tu sme doma aj v čase pandémie“ partnera programu –Heineken Slovensko, a.s. a – Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorý  je zameraný na pomoc v boji s pandémiou  nám umožnili zakúpiť štyri  kusy bezdotykových dávkovačov dezinfekcie na ruky pre žiakov aj zamestnancov školy.

  Sme vďační spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. a Nitrianskej komunitnej nadácii, že pomáhajú aj v týchto ťažkých časoch. ĎAKUJEME !!!

 • OZNAM

  OTVORENIE ELOKOVANÉHO PRACOVISKA CENTRA PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V HURBANOVE

   

  Vážení klienti, 

  dňom 01.05.2021 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Komárne zahajuje svoju odbornú činnosť na novej adrese:

   

  📍Elokované pracovisko - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno, Komárňanská ulica č. 177, 947 01 Hurbanovo

   

  ☎️ telefonický kontakt: 035/ 77 31 408

  📧 e-mailový kontakt: sekretariat@cpppap-komarno.sk

 • Pozdrav

 • Oznam pre rodičov

  Kliknite na link

 • 2%

  TLAČIVO ------------)

 • OZNAM

 • Vážení rodičia,

  Vážení rodičia, 

  vzhľadom na skutočnosť, že MŠVVaŠ SR doteraz nevydalo rozhodnutie o otvorení škôl a školských zariadení, prevádzka ZŠ Nám. Konkolyho č. 2 Hurbanovo, ako aj ŠKD pri ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo nebudú dňa 8.2.2021 pracovať v bežnej prevádzke.

  Pre žiakov zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu (formou Home Office) bude naďalej v prevádzke ŠKD pri ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo.  

  Po vydaní rozhodnutia MŠVVaŠ SR o znovuotvorení škôl a školských zariadení a po vyhodnotení výsledkov víkendového testovania v meste Hurbanovo, bude situácia prehodnotená a rozhodne sa o prípadnom spustení prevádzky v bežnom režime. Predpokladaný termín je 9.2.2021.

  Zároveň prosíme rodičov, aby naďalej sledovali webovú stránku školy

 • OZNAM

 • Návrat do škôl

  Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo termíny a podmienky návratu žiakov do škôl.

  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

   

  Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku ročníky 1.-4. prechádzajú na dištančné vzdelávanie od 11.1. 2021 do 18. 1. 2021.

  Ročníky 5.-9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 25.1.2021.

  Návrat do škôl bude záležať od vývoja celkovej situácie v SR.

  Sledujte prosím našu webovú stránku a školský FB. O ďalších skutočnostiach vás budeme priebežne informovať.

   

  Mgr. Nataša Ďurišová

      riaditeľka školy

   

 • Podarilo sa! Všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, starým rodičom a priaznivcom školy zo srdca ďakujeme za podporu.

 • Vianočný pozdrav

  3.oddelenie

  4.oddelenie

   

  4.oddelenie

  4.oddelenie

  3.oddelenie

  3.oddelenie

  5.oddelenie

strana: