naše úspechy

Školský psychológ

Školská psychologička Mgr. Marcela Tóthová

Sídlim v miestnosti č. 4 na prvom poschodí, hneď za kanceláriou pani riaditeľky.

Konzultačné hodiny pre rodičov: každá streda od 14:00 do 16:00 hod.

V prípade potreby a vzájomnej dohode sa vieme stretnúť aj mimo konzultačných hodín. Môžete ma kontaktovať na t. č.:  0901 706 533

Poslaním školského psychológa je, aby pomohol každému, kto sa podieľa na vzdelávacom procese, sa cítiť dobre, komfortne a bezpečne, či sa už jedná o žiakov, pedagógov a v neposlednom rade aj rodičov.

Môžete sa na mňa obrátiť v prípadoch, keď sa potrebujete porozprávať, niekomu sa zdôveriť, alebo ste sa ocitli v novej, prípadnej ťažkej životnej situácií, konzultovať  „iné“ – nezvyčajné, alebo problémové prejavy v správaní alebo učení vášho dieťaťa alebo žiaka.

Obrátiť sa na mňa môžu:

  • Žiaci,
  • Rodičia,
  • Pedagógovia

Vo svojej práci postupujem v súlade s Etickým kódexom školského psychológa.

            Problémy, má každý. Každý sa s nimi špecificky vyrovnávame, pretože sme rozdielne a jedinečné osobnosti. Niekto si svoje problémy rieši v rámci vlastnej osobnosti a iný potrebuje byť sprevádzaný. Každé odhodlanie, čo najlepšie vyriešiť problém je SPRÁVNE.