naše úspechy

Športové úspechy

ŠPORT

Majstrovstvá okresu basketbal - dievčatá         OKRES    2 miesto         

( V.Bogáňová 9.A , P. Brndiarová 9.B , W. Csontos                                                                                                                              8.B, V. Červenáková 9.A , D. Bognerová 9.B, V.                                                                                                                                  Kajanová 8.B, S. Loučková 9.A , M.Óváry 8.A,                                                                                                                                  Ch.Štifnerová 9.B , V.Tárnoková 9.A )

Majstrovstvá okresu basketbal - chlapci           OKRES    1. miesto       

( M.Horňák 9.B, T. Katzenbach  8.A, D. Kecskés                                                                                                                                   9.A , U.Kreci 7.A, D. Pšenák 9.A , R. Rusňák 9.A ,                                                                                                                           D. Suantó 9.A, A. Szomík 9.A, K. Tóth 9.A,  B.Tužinčin 9.A,

T. Zsembera 8.B , P. Žigo 8.B )  

                                                                                                                     KRAJ     3.miesto 

 

Bedminton okresné kolo  - chlapci                         OKRES    5. miesto                                               ( Damián Szantó 9.A , Alex Szomík 9.A)

 

Bedminton okresné kolo  - dievčatá                       OKRES    4. miesto                                              ( Viktória Bogáňová 9.A , Chiara Štifnerová 9.B)

 

Hádzaná ZŠ  - chlapci                                                            OKRES    2. miesto         

( L. Vrábel 8.B , T. Katzenbach 8.B, E. Kreci 7.A,                                                                                                                                 U. Kreci 7.A, T. Zsembera 8.B, P. Žigo 8.B , D.                                                                                                                                   Kecskés 9.A , D.Pšenák 9.A , R. Rusňák 9.A ,                                                                                                                                   D. Szantó 9.A, A. Szomík 9.A , K. Tóth 9.A,)

 

Vybíjaná  - dievčatá                                                                                  1. miesto 

Majstrovstvá okresu v atletike - chlapci                    1. miesto

(Doktorík 8.A , Katzembach 8.A, Kecskés 9.A,

Pšenák 9.A, Rusňák 9.A, Szántó 9.A, Szomík 9.A

Tóth 9.A, Zsembera 8.B)

D.Szántó - skok do výšky   3. miesto

K.Tóth - skok do diaľky       2. miesto

štafeta chlapci                    1. miesto

družstvo chlapci                 1. miesto                                                               

Majstrovstvá okresu v atletike - dievčatá                   3. miesto

(Bogáňová 9.A, Bognerová 9.B, Brndiarová 9.B, 

Ďurišová 7.A, Gulyás 8.B, Kajanová 8.B, Nagyová 8.A,

Štifnerová Ch. 9.B, Štifnerová S. 7.A, Tárnoková 9.A)

P. Brndiarová - vrh guľou             3. miesto

Ch. Štifnerová - skok do diaľky    3. miesto

                        - skok do výšky    2. miesto

Družstvo dievčatá                        3. miesto

 

FOTO - vybíjaná dievčatá    https://zshurbanovo.edupage.org/album/?#gallery/101

FOTO - basketbal dievčatá   https://zshurbanovo.edupage.org/album/?#gallery/107

FOTO - basketbal chlapci    https://zshurbanovo.edupage.org/album/?#gallery/108

FOTO - bedminton              https://zshurbanovo.edupage.org/album/?#gallery/109

FOTO - hádzaná chlapci     https://zshurbanovo.edupage.org/album/?#gallery/110

FOTO - atletika                   https://zshurbanovo.edupage.org/album/?#gallery/113