naše úspechy

Režim vyučovacieho dňa

6.30 - 7:30 -   ranná činnosť v školskom klube

7:30 - 7:45 -  príchod žiakov do školy

7:45 -  odchod žiakov zo šatní do tried v sprievode dozorkonajúcich učiteľov

8:00 - 8:45  -  1. vyučovacia hodina

8:45 - 8:55 - 1. prestávka

8:55 - 9:40 -  2. vyučovacia hodina

9:40 - 10:00 - 2. prestávka

10:00 - 10:45  - 3. vyučovacia hodina

10:45 - 10:55 - 3. prestávka

10:55 - 11:40 - 4. vyučovacia hodina

11:40 - 11:50 - 4. prestávka

11:50 - 12:35  - 5. vyučovacia hodina

12:35 - 12:45 -  5. prestávka

12:45 - 13:30 - 6. vyučovacia hodina

13:30 - 14:00 -  obedňajšia prestávka

14:00 - 15:30 - popoludňajšie vyučovanie