naše úspechy

Prevádzkoví pracovníci školskej jedálne

pani kuchárka :

 

Csehová Anna           - vedúca školskej jedálne

Badinková Júlia        - kuchárka

Ikréniová Veronika   - kuchárka

Kianeková Helena    - kuchárka

Kraslanová Alžbeta - kuchárka

Sklenárová Monika  - kuchárka