naše úspechy

Prevádzkoví pracovníci školy

.

 

Lovászová Mária                      - tajomníčka

Ing. Boris Kozma                     - ekonóm

Michalčík Rudolf                        - iný nepedagogický zamestnanec

Strachanová Viera                  - iný nepedagogický zamestnanec

Fabián Gabriel                          - školník

Fabiánová Martina                  - upratovačka

Hoštáková Iveta                      - upratovačka

Provodovská Priska               - upratovačka

Redecká Eva                           - upratovačka

Zsemlovicsová Beáta            - upratovačka