naše úspechy

Učitelia II.stupňa

pani učiteľka :

 

Mgr. Ďurišová Mária                             triedna učiteľka : 

 

Mgr. Hamranová Mária                         triedna učiteľka :

 

Mgr. Hulková Lucia                               triedna učiteľka : 

 

Mgr. Kasanovský Viktor                       triedny učiteľ : 

 

Mgr. Kecskésová Henrieta                  triedna učiteľka : 

 

Mgr. Kling Tibor                                     triedny učiteľ : 

 

Mgr. Kurjatková Lásiková Milada     netriedna učiteľka

 

Mgr. Lukáčiková Barbora                   triedna učiteľka :

 

Mgr. Nyariová  Jana                          netriedna učiteľka

 

Mgr. Rolníková Viera                           triedna učiteľka : 

 

Mgr. Sovičová Denisa                         triedna učiteľka :  

 

 ING. Tóthová Danáčová Klaudia     triedna učiteľka :