naše úspechy

Učitelia I. stupeň

pani učiteľka :

 

Mgr. Bognerová Angelika   triedna učiteľka :  

 

Mgr. Gulyásová Ingrid        triedna učiteľka :  

 

Mgr. Holotová Klaudia        triedna učiteľka : 

 

Paed.Dr. Hulková Lívia       triedna učiteľka :  

 

Mgr. Jóbová Katarína         triedna učiteľka : 

 

Mgr. Krišková Rozália        triedna učiteľka :  

 

Mgr. Pichňová Alena          triedna učiteľka :

 

Mgr. Vargová Andrea         triedna učiteľka :