naše úspechy

Vedenie školy

Riaditeľka školy

 

Riaditeľka školy 

Mgr. NATAŠA ĎURIŠOVÁ 

Kontakt :  +421 (0)35 760 4660 

 

 

Zástupkyňa riaditeľky školy 
 

Mgr. ANITA HAJMÁSYOVÁ
 

Kontakt:  +421 (0)35 760 2492 
               +421 919 034 806