naše úspechy

školský rok 2016/2017

Vysielanie školskej televízie Konkolka zo dňa 27.11.2016 si môžete pozrieť tu.

Vysielanie školskej televízie Konkolka z decembra.2016 si môžete pozrieť tu.

Vysielanie školskej televízie Konkolka z marca.2017 si môžete pozrieť tu.

Vysielanie školskej televízie Konkolka z apríla.2017 si môžete pozrieť tu.

Vysielanie školskej televízie Konkolka z mája.2017 si môžete pozrieť tu.